Tilgjengelighetsverktøy

I 1906 kom syv herrer sammen og startet Agnes Musikkforening.
Musikkforeningen eller "hornmusikken" var med på det som var av sosiale aktiviteter på Agnes. Av Agnes Fabrikker fikk korpset låne 400 kroner til instrumenter og utstyr. Lånet ble tilbakebetalt med 1 krone pr medlem pr uke. For å få penger til noter måtte medlemmene betale 25 øre pr uke i kontingent. Agnes Fabrikker betalte i perioder lønn til dirigenten. 

I 1942 byttet "hornmusikken" navn til Agnes Musikkorps og de fikk sitt første styre. Fram til da hadde de kun hatt formann.
30 år etter fant en gjeng unge gutter ut at de ville stifte et musikkorps i Stavern, og i januar 1936 startet Stavern Ungdomskorps. 17. mai samme år spilte de offentlig for første gang. Dagen etter fant guttene ut at de måtte organisere seg som en forening og velge styre. Stavern Ungdomskorps lånte penger til instrumenter og utstyr. Etter 5 år var lånet tilbakebetalt. For å få penger til uniformer måtte medlemmene betale kontingent.

Allerede i 1944 var sammenslåing av korpsene et tema, fordi flere spilte i begge korpsene og dirigenten var felles. Til 17. mai feiringen i 1945 slo komiteen på Agnes og i Stavern seg sammen til en felles feiring av dagen. Det var 6 år siden siste feiring, så her måtte det virkelig feires. 13. mai hadde Agnes Musikkorps og Stavern Ungdomskorp sin første felles øvelse, og 17. mai spilte de i toget. Utover våren arbeidet en komite med lover for det nye korpset og den 5. juni 1945 var det felles ekstraordinær generalforsamling og Stavern-Agnes Ungdomskorps ble stiftet. Da hadde korpset 25 medlemmer.

I 1952 byttet korpset navn til Stavern-Agnes Musikkorps. Samme året fikk korpset sine første grønne uniformer.

Stavern-Agnes Musikkorps har hatt sine opp- og nedturer men totalt har det gått oppover. Det er et veltrimmet korps på rundt 35 musikanter.

Øvelsene våre foregår i aulaen på Brunla Undomsskole tirsdager fra kl 18:30 til 21:15

Dirigenten vår, Thor Petter Thomsen har dirigert oss siden 1972, men han kan mer enn å dirigere. Han har også komponert og arrangert mye musikk for og til oss.


Korpsets æresmedlemmer: 

 Thor Petter Thomsen dirigent,  Inger-Anne Staurseth hornist og  Ulf Nilsen tubaist. Alle aktive.

Einar Nyland, trompet, ikke lenger aktiv

Magnus Olsen Avdød Rolf Hansen Avdød Bjarne Hansen Avdød og Egil Larsen Avdød